Verdichten van de bodem

Verdichting van de bodem is de meest voorkomende oorzaak van een verslechterde conditie van de bodemstructuur. Hierdoor is de essentiële waterhuishouding en uitwisseling van zuurstof en kooldioxide niet op peil en vind er geen aanvoer van organische stoffen plaats

Pneumatisch injecteren

Onze boomchirurg gebruikt een speciale lans welke met behulp van luchtdruk de poriën in de bodem vergroot. Als de gewenste diepte is bereikt worden rond de boom de storende lagen doorbroken om zo meer ruimte te geven aan wortelgroei, vocht en zuurstofuitwisseling. Daarnaast kunnen er tegelijkertijd voeding nutriënten worden toegevoegd om de bodem te verrijken. Dit zorgt voor aanzienlijke bodemverbetering mat als resultaat een duurzaam, stabiel en gezond bomenbestand met een gezonde kroon en goede weerstand tegen plagen en ziektes.

Wortelopdruk

Veel bomen in de stad hebben een groeiplaatsprobleem. Dit uit zich naast een matige tot slechte conditie van de boom vaak ook tot wortelopdruk in de directe omgeving van de boom. Wanneer de boom zijn voedings- en vochtbehoefte niet op een natuurlijke wijze krijgt, gaan de wortels direct onder de verharding op zoek naar water en de benodigde voedingsstoffen. Door meer ruimte te creëren onder de grond verminderd deze methode de wortelopdruk aanzienlijk.