Veranderde omstandigheden

Natuurlijk gebeurt er veel rondom de boom. Er vindt renovatie van wegen tot verlegging plaats, er komen nieuwe woningen, er gaan kabels de grond in, noem maar op. Zulke werkzaamheden kunnen problemen veroorzaken voor bomen. Kortom; als bomen onnodig het veld moeten ruimen, is dat bijna altijd het gevolg van menselijk ingrijpen.

Onbalans voorkomen

Bomen vitaal houden, is voor ons een belangrijk uitgangspunt bij voor boomverzorging. Zijn bomen eenmaal in slechte staat dan zijn ze soms te redden, maar helaas lukt dat niet altijd. Voorkomen dat bomen ongezond worden is altijd beter. Daarom begint optimale boomverzorging met een geschikte voedingsbodem.

Vitaal bodemleven

Voordat een boom geplant wordt, moet er eigenlijk geanalyseerd worden of de bodem geschikt is. In de praktijk zien we dat zo’n analyse niet altijd wordt uitgevoerd. Dat is jammer, want een bodem met vitaal bodemleven draagt bij aan optimale groei. Is een boom er slecht aan toe of worden nieuwe bomen geplant, dan voeren wij eerst een bodemanalyse uit. Dat doen we vaak samen met dr. ir. Jacqueline Baar van Biomygreen, een onafhankelijk advies- en onderzoekscentrum voor duurzame bodemtechnologie.

Terra-fit

Blijkt uit die analyse dat de bodem schraal is en eigenlijk verrijkt moet worden, dan voeren wij de werkzaamheden uit met de Terra-fitmethode. Zo’n 5 jaar geleden ontdekten wij een voorloper van de huidige methode op een beurs in Duitsland. We waren niet direct overtuigd, want we zagen verbeterpunten. Maar de Duitse producent ontwikkelde door, wat de methode innovatiever en unieker maakte. Daarom zijn we in 2016 zijn met deze partij in zee gegaan. De compactheid van de unit is het grote voordeel van de Terra-fitmethode. Daarmee kunnen we overal bij!

Compacter is beter

Als de groeiplaats van bomen verbeterd moet worden, is het niet ideaal als daar een grote machine aan te pas moet komen, want die veroorzaakt verdichting van de grond. En dat willen we natuurlijk niet! Vanuit dat oogpunt is de Vogt Geo Injector Trolly volmaakt. De compacte unit past in een Renault Master bestelbus en kan zowel droge als vloeibare stoffen injecteren over een afstand met een reikwijdte van 100 meter.

Lindebladluis verdreven door gezonder leefmilieu

Dat groeiplaatsverbetering zelfs bladluis kan verdrijven, bewijst een recent project in Lochem. De tientallen lindebomen op de Markt hadden bladluis, tot groot ongenoegen van onder meer de horeca die hiervan veel hinder ondervond. Moooz B.V. koos voor een bodembehandeling met knoflookextract en was bereid volledige garantie te geven op deze methode. De lindes zijn nu bladluisvrij! Dus zonder chemische bestrijdingsmiddelen is het ons gelukt de bladluis te verdrijven.

Bomen zijn onmisbaar

Bomen doen hun werk stil. Ze maken geen lawaai en protesteren niet als ze worden omgezaagd. Daarom komen wij voor ze op. Want een boom van zo’n 20-25 jaar oud verwijdert meer fijnstof dan een jonge boom! Gelukkig zijn er steeds meer mensen zoals wij die beseffen dat de mens zonder planten en bomen nog geen 10 minuten kan overleven op onze planeet.

Door: Ivo de Groot – algemeen directeur Moooz B.V.